בלאו שירותים פרמצבטים

בלאו שירותים פרמצבטים

טכנולוגיות:
PHP, MySQL, HTML, CSS, JS

תשתית:
Joomla 3

שימוש ברכיבים:
 JUX Accordion Menu, Responsive Grid for Articles, RSForm! Pro Module, DJ-MediaTools Album

מידע נוסף

למידע נוסף שלחו מייל או התקשרו  058-5778860