286

סרטון 1 - התקנת WIPI

הורדת התבנית ולאחר מכן נתקין את התבנית בשרת.

286


2 - שלבים מקדימים לפני תחילת עבודה

 שלבים מקדימים לפני תחילת הבנייה

1. קבלת רישון | 2. התקנת TinyMCE 3 | קביעת עמוד הבית  | 4. שינוי מבנה קישורים

286


3 - הגדרות כלליות של התבנית WIPI

1. בניית עמודים | 2. קישור לתפריט |  3. הגדרות כלליות של התבנית

286


4 - עורך העמודים של WIPI

עבודה עם תבניות ועורך העמודים

למידע נוסף שלחו מייל או התקשרו  058-5778860